Kobayashi Kiyochika - Autori Giapponesi

1847 - 1915

periodo: 1868-1912 Meiji

 
Fuochi D'artificio Al Ponte Ryogoku
Fuochi d'artificio al ponte Ryogoku